6.05.2015 Блистательное выступление слушателей Академии на «Студенческой весне-2015»

6 мая 2015 года слушатели Академии приняли участие на ежегодном фестивале студенческой молодежи «Студенческая весна-2015». Целью проведения фестиваля является укрепление дружбы и сотрудничества студентов вузов Костанайской области. Слушатели 2-4 курсов под руководством старшего преподавателя...

6.05.2015 Академияда Отан қорғаушылар күні мерекеленді…

Ағымдағы жылдың 6 мамыр күні Қазақстан Республикасы ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясында Отан қорғаушылар күніне арналған мерекелік ісшара өткізілді. Отан — тарих, Отан — тіл, Жасаған елің, ер халқың. Отан — өлең, Отан...

6.05.2015 Соғысты жадымызда неге сақтауымыз керек? (Зачем нам помнить о войне?)

Ұлы Отан соғысы… Халыққа қаншама ауыр әкелді. Бұл сөздің мағынасын тек қана сол соғысты басынан өткізгендер түсіне алады. Соғыстңн адам баласына әкелген қиыншылықтарын сөбен жеткізу мүмкін емес. Соғыс оқиғалары әлемдегі ешбір адамда салқын көзқарасты...

6.05.2015 Психолог мамандарының кәсіби бағдар беру жұмысы

Oқушылaрғa кәcіби бaғдaр беру және бoлaшaқ мaмaндығын aнықтaп aлуғa ықпaл жacaу мектеп aлдындa тұрғaн міндеттердің бірі. Coндықтaн пcихoлoгия мен педaгoгикaдa ocы мәcелеге үлкен көңіл aудaрылaды. Әр мектептің oқушылaрды мaмaндыққa бaулу және кәcіби бaғдaр беру...