30.09.2015 Академиядағы оқу процесінің нағыз қызған кезі
(Учебный процесс в Академии в самом разгаре)

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясында оқу процесінің нағыз қызған кезі. Арнайы кәсіптік білімді ойдағыдай және тиімді түрде меңгеріп алу үшін тыңдаушыға оқу ақпараттарды алу технологиялар мен жалпы ережелерді біліп,...

30.09.2015 «Сотталғандармен қатынастың халықаралық-құқықтық стандарттары және оларды Қазақстан Республикасында іске асыру проблемалары» тақырыбындағы дөңгелек үстел
(Круглый стол на тему: «Международно-правовые стандарты обращения с осужденными и проблемы их реализации в Республике Казахстан»)

Халықаралық-құқықтық стандарттарын ұлттық заңнамасында жүзеге асырудың кейбір сұрақтары 2015 жылдың 30 қыркүйегінде Ғылыми-зерттеу орталығымен «Сотталғандармен қатынастың халықаралық-құқықтық стандарттары және оларды Қазақстан Республикасында іске асыру проблемалары» атты ізденіс тақырыбы аясында Академияның магистратура тыңдаушыларымен дөңгелек үстел...