Алғашқы кәсіптік даярлық курсының тыңдаушылары «Футуропрактика – табысты, тиімді болашақты құру» атты психологиялық тренингтен өтті.
Көптеген адамдар нақты нені қалайтынын білмейді, олар үшін не маңызды, не маңызды емес екенін түсінбейді. Бұл адам өміріндегі теңгерімсіздікті тудырады, өз кезегінде басқа жағымсыз салдарға әкеледі.
АКД тыңдаушылары болашақ мамандығын анықтап, олардың алдында тұрған мақсаттар мен міндеттерді білді. Психологтар өз кезегінде тыңдаушыларға қажетті болашақты құруға көмектесетін тренингтер өткізді.
«Менің атым, менің мамандығым», «Өмірлік теңгерім дөңгелегі», «Футуропрактика» — осы тапсырмалардың барлығын тыңдаушылар тренинг барысында орындады. Сонымен қатар, психолог маманы Айжан Досмаилова қанағаттанушылық диагностика сезіміне жаттығу өткізді. Тыңдаушылар болашаққа саяхаттап, онда өз тілектері мен мақсаттарын нақты белгілеп, жетістік толқынына бейімделді.

Слушатели курсов профессиональной-первоначальной подготовки прошли психологический тренинг «Футуропрактика — построение успешного, эффективного будущего».
Очень многие люди не знают, чего именно они хотят на самом деле, не осознают, что для них действительно важно, а что нет. Это вызывает дисбаланс в жизни человека, который в свою очередь ведёт к другим нежелательным последствиям.
Слушатели ППП определились с будущей профессией, знают цели, и задачи которые стоят перед ними. Психологи в свою очередь проводят тренинги, которые помогают ребятам с построением желаемого будущего.
«Мое имя, мое профессия», «Колесо жизненного баланса», «Футуропрактика» — все эти задания были выполнены слушателями в ходе тренинга. Также специалистом – психологом Айжан Досмаиловой проведено упражнение на диагностику удовлетворенности, слушатели «путешествовали» в будущем, где четко прописывали свои желания и цели, настраивались на волну успеха.

Гульнар КУЖАРОВА, преподаватель кафедры УПиК
капитан полиции