Кәсіби дайындық факультетінің 404 оқу тобына криминалистикалық зерттеуде құжаттарды қалай жүргізу керектігі туралы айтылды.
Полиция капитаны Гүлнар Кужарова «Криминалистика бойынша практикум» пәнінде практикалық сабақ өткізді. Мұнда тыңдаушыларға криминалистикалық зерттеулер туралы қызықты тақырып ашылды.
Бұл сабаққа Қостанай облысы бойынша сот сараптамалары институтының бас сарапшысы Асхат Нұржанов шақырылды. Ол тыңдаушыларға әдістемелік ұсыныстарды зерттеу бойынша құжаттармен таныстырып, сондай-ақ УК-жарық бергіш аппараттын пайдалана отырып, көрнекі түрде шынайы ақшалай қаражатты жалған қаражаттан қалай ажыратуға болатынын көрсетті.

Как провести криминалистическое исследование документов рассказали 404 учебной группе факультета профессиональной подготовки.
Преподавателем кафедры УПиК капитаном полиции Гульнар Кужаровой было проведено практическое занятие по дисциплине «Практикум по криминалистике». Здесь слушателям была раскрыта интересная тема о криминалистических исследованиях.
На данное занятие был приглашен главный эксперт Института судебных экспертиз по Костанайской области Асхат Нуржанов, который ознакомил слушателей с методическими рекомендациями по исследованию документов, а также с использованием аппарата УФ-осветитель наглядно показал, как можно отличить подлинные денежные средства от поддельных.

Гульнар КУЖАРОВА,преподаватель кафедры УПиК капитан полиции